Tìm kiếm tin tức
THỪA THIÊN HUẾ: BAN HÀNH DANH MỤC TTHC ĐƯỢC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI BỘ PHẬN TN&TKQ CẤP XÃ
Ngày cập nhật 02/12/2019

 Ngày 18 tháng 6 năm 2019, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1462/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Quyết định số 1462/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.
 

 
Danh mục TTHC  kèm theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
 
    Cũng theo Quyết định này Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn công bố công khai thủ tục hành chính này tại Trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của địa phương. Đồng thời triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định.
 
    Nội dung chi tiết của Quyết định số 1462/QĐ-UBND và danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo quyết định này có trong tập tin đính kèm:
Tập tin đính kèm:
Diệu Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 56.328
Truy cập hiện tại 6