Tìm kiếm tin tức
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài
Ngày cập nhật 17/11/2020
Đó là chỉ đạo của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020 được UBND tỉnh tổ chức sáng ngày 17/11.
 
 

 

 

Sau 5 năm thực hiện quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ, ở cấp huyện đã có sự tập trung cao hơn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và xây dựng xã hội học tập. Số lượng đăng ký “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp cơ sở tăng dần hằng năm. Ngoài những điển hình nuôi dạy con học tập tốt, nhiều dòng họ xây dựng mô hình học tập, dòng họ học tập, tạo chuyển biến trong đời sống vật chất và văn hóa của cộng đồng dòng họ. Đồng thời, xuất hiện một số mô hình tổ chức tốt việc huy động các thiết chế phục vụ cho việc học tập của người lớn tuổi ngoài các hoạt động ở Trung tâm học tập cộng đồng. 

Trung ương hội Khuyến học trao tặng 4 Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội, cộng đồng học tập của tỉnh trong 5 năm qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài. Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để mọi người, mọi nhà, mọi dòng họ và toàn cộng đồng hiểu đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. Đồng thời các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt phong trào, phấn đấu mỗi cán bộ, đảng viên phải đạt danh hiệu “Công dân học tập”; gia đình cán bộ, đảng viên là “Gia đình học tập”, mỗi cơ quan, chi bộ đảng là “Đơn vị học tập”.

 Dịp này, Trung ương hội Khuyến học trao tặng 4 Cờ thi đua xuất sắc và 10 bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020.

UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 113.871
Truy cập hiện tại 14