Tìm kiếm tin tức
Hơn 560 triệu đồng cho phát huy giá trị văn hóa và du lịch bền vững tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai.
Ngày cập nhật 17/11/2020

Ngày 16/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2910/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Phát huy giá trị văn hóa và du lịch bền vững tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai” do ông Christopher Philip Harold Thomas (quốc tịch Úc) tài trợ với tổng vốn dự án là 562.600.000 VNĐ (Năm trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm nghìn tám trăm năm mươi đồng chẵn).

Theo đó, nhằm thúc đẩy du lịch bền vững bằng việc trao quyền cho phụ nữ, qua đó góp phần gìn giữ, quảng bá giá trị văn hóa thông qua nghiên cứu, ghi chép và sử dụng văn hóa địa phương tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, dự án sẽ được thực hiện tại các xã Điền Hải, huyện Phong Điền; xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền; xã Hương Phong, thị xã Hương Trà; xã Phú An, huyện Phú Vang; xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc với các hoạt động chính sau: Tập huấn cho phụ nữ địa phương cách gìn giữ và quảng bá truyền thống – văn hóa vùng đầm phá, qua đó, nâng cao kiến thức và kỹ năng của họ trong đời sống, công việc; Tổ chức thực địa tại 05 địa phương để nghiên cứu, ghi chép về văn hóa, lịch sử của cộng đồng sinh sống tại đầm phá; Xuất bản 200 ấn bản sách in và điện tử 100 trang, 1000 tập Brochure và điện tử, về tổng hợp các thông tin về văn hóa, lịch sử về vùng đầm phá; Tổ chức buổi phát hành ấn phẩm và phân phát các ẩn phẩm cho cộng đồng sinh sống tại đầm phá, chính quyền địa phương và các tổ chức du lịch..

Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Đồng kiến tạo tri thức (CKC) tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.

 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 113.860
Truy cập hiện tại 10