Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Ngày 04/12/2019, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020  trên địa bàn xã Quảng Thành.
Ngày 05 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh TT Huế ban hành Quyết định số 3130/QĐ-UBND về việc Quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Quyết định này có...
Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 3113 /QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo (01 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân...
Chiều ngày 27/11/2019, tại hội trường UBND xã Quảng Thành, Hội LHPN xã Quảng Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có đồng chí Hồ Thị Thúy...
Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ký ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú,...
Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 6590/UBND-HCC nhằm chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất và đồng bộ các TTHC liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú,...
Ngày 31/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2816/QĐ-UBND Công bố 07 TTHC thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 11