Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 địa bàn tại sân bay, ga tàu, bến xe, khu công nghiệp vào sáng...
UBND tỉnh đã ban hành Số 12/KH-UBND ngày 14/01/2021 tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021; Theo Kế hoạch thì các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn sẽ được tổ chức từ cấp...
Ngày 06 tháng 01 năm 2021 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo (gọi tắt là Nghị định 137) có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về...
Người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh trái tuyến (không đúng tuyến) kể từ ngày 01/01/2021 sẽ thực hiện theo chính sách mới về mức hưởng BHYT.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 113.822
Truy cập hiện tại 4