Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Thí sinh không nên quá lo về xét tuyển đại học 2020, bởi sau khi có điểm thí sinh vẫn có quyền thay đổi nguyện vọng, hoặc xét tuyển bằng hình thức khác.
Để chấn chỉnh tránh tình trạng chây ỳ, lười đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua chiều ngày 25/11/2019 có nhiều điểm thay đổi...
Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 05/3/2020 và đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và trên...
Chiều ngày 26/5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì buổi họp với các sở, ngành liên quan về tình hình triển khai việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng...
Ngày 22/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 4262/UBND-NN chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh  động vật thủy sản. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát...
Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1186/QĐ-UBND  về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân...
Ngày 13 tháng 5 năm 2020, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thành ban hành Thông báo số 28/TB-UBND về việc nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND xã

Ngày 29 tháng 04 năm 2020, Bộ Lao động Thương binh và xã hội đã ban hành Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hình ảnh các thủ tục hành chính được tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://ncovi.dichvucong.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 56.285
Truy cập hiện tại 4