Tìm kiếm tin tức
Quảng Điền hướng đến huyện “nông thôn mới nâng cao” vào năm 2025
Ngày cập nhật 17/08/2020
Nét đẹp của chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh trên phá Tam Giang, huyện Quảng Điền lúc bình minh

Nằm ở phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Quảng Điền có vai trò động lực quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trước mắt là góp phần tích cực trong việc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới (NTM), tiếp tục nâng cao tiêu chí đô thị, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ  2020 – 2025 xác định là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tiếp tục tập trung, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các mũi đột phá chủ yếu; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng từng bước hiện đại; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới; tiếp tục nâng cao tiêu chí đô thị loại V và đạt thêm một số tiêu chí đô thị loại IV của thị trấn Sịa; phấn đấu xã Quảng Thành đạt đô thị loại V, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Trên cơ sở đó, huyện Quảng Điền đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện đạt được đến năm 2025 như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 8 - 9%/năm; Thu nhập bình quân đầu người trên 60 triệu đồng/ngườiTổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân trên 10%/năm;Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 10 - 12%/năm; Tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 90%; Tỉ lệ hộ nghèo đến năm 2025 (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) dưới 5%; Có ít nhất 02/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Có 05/10 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Tập trung nâng cao các tiêu chí của đô thị Sịa loại V và thực hiện một số tiêu chí của đô thị loại IV; Bình quân hàng năm kết nạp trên 60 đảng viên mớiHàng năm, Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, huyện Quảng Điền tập trung triển khai thực hiện 02 chương trình trọng điểm nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế của huyện  đó là “Chương trình nâng cao chất lượng xây dựng NTM gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất” và “Chương trình phát triển dịch vụ, du lịch”.

Đối với “Chương trình nâng cao chất lượng xây dựng NTM gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất”, huyện Quảng Điền sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% số xã nâng cao các tiêu chí; trong đó, có ít nhất 50% xã đạt xã nông thôn mới nâng cao và 20% xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện cũng sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tếThực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, cánh đồng lớn, thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành trên 100 triệu đồng/ha. Mở rộng diện tích trồng lúa và rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, sử dụng công nghệ sạch chiếm 25-30% diện tích sản xuất (trong đó hữu cơ trên 5%). Phát triển các vùng rau sạch, an toàn thực phẩm tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơTiếp tục cải tạo vườn theo hướng gắn với xây dựng vườn mẫu, thôn kiểu mẫu. Phấn đấu xây dựng 300 vườn/30 ha và cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, bán công nghiệp, chăn nuôi công nghệ cao, khép kín, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi tiên tiến gắn với phòng trừ dịch bệnh. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng giá trị sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, chăn nuôi hữu cơ, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm chiếm 10-15%. Tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm trên 50% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt và thủy sản.

Nuôi trồng thủy sản ôn định diện tích nuôi nước lợ khoảng 700 hathực hiện nuôi xen ghép, nuôi chuyên cá; trên 90% diện tích nuôi sử dụng chế phẩm sinh họcHình thành được một số trang trại thủy sản đặc sản gắn với phát triển du lịch sinh thái và du lịch ẩm thực.

Huyện Quảng Điền chú trọng phát triển kinh tế trang trại ở cả 3 vùng theo quy hoạch trang trại và nông thôn mới đã được phê duyệt. Từng bước xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu dược liệu ở vùng cát nội đồng. Hình thành khu dân cư kiểu mẫu ở trang trại vùng cát. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có khoảng 180 - 200 trang trại.

Song song đó, Huyện sẽ đa dạng hóalồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, vốn từ doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài huyện, nguồn vốn nhân dân đóng góp, để tiếp tục đầu tư các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Đối với chương trình phát triển du lịch, dịch vụ, huyện Quảng Điền sẽ coi trọng việc liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế vùng ven biển, đầm phá Tam Giang, các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các làng nghề truyền thống trên địa bàn để phát triển du lịch; hình thành được một số Tour, tuyến du lịch thường xuyên về trên địa bàn và khu ẩm thực đặc sản vùng biển, đầm phá Tam Giang. Tạo bước đột phá về du lịch, dịch vụ gắn với phát triển kinh tế biển và đầm phá Tam Giang. Tăng cường công tác xúc tiến, giới thiệu quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch của huyện, nhất là vùng đầm phá Tam Giang thơ mộng với các hoạt động trải nghiệm thú vị và cảnh quan sinh thái vùng đất ngập nước Tam Giang rộng lớn với khoảng 22.000 ha, nơi đây có nhiều tài nguyên động, thực vật phong phú, đa dạng đang được bảo tồn và phát huy có hiệu quả. Bên cạnh đó, hệ thống rừng ngập mặn ở xã Quảng Lợi khoảng 5 năm tuổi đang phát triển xanh tốt với các loại cây Bần chua và Dừa nước đã trở thành nơi cư trú, sinh sản của nhiều loại thủy sản như cua, cá, tôm, và tạo điều kiện nâng cao đời sống sinh kế cho hàng nghìn hộ dân của xã Quảng Lợi. Hiện nay, hệ thống rừng ngập mặn này là một trong những địa điểm tham quan, du lịch sinh thái trên vùng đầm phá Tam Giang của huyện được du khách yêu thích lựa chọn trải nghiệm. Do đó, để khai thác hết tiềm năng, thế mạnh về dịch vụ du lịch, Quảng Điền sẽ tập trung kêu gọi đầu tư các dự án, nhà đầu tư có quy mô, tầm chiến lược để tạo sự chuyển biến về phát triển kinh tế trên địa bàn. Phấn đấu phát triển ít nhất mỗi xã có 01 sản phẩm du lịch.

Để thực hiện được mục tiêu, chương trình trọng điểm trên, huyện Quảng Điền sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó tập trung các nhóm giải pháp trọng tâm. Chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch, triển khai xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% số xã nâng cao các tiêu chí; trong đó, có ít nhất 50% xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 20% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Các địa phương triển khai xây dựng các vườn mẫu, thôn kiểu mẫu nhằm tạo sự chuyển biến về chất trong phong trào chung tay xây dựng NTM; Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, Quảng Điền đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Huyện Quảng Điền cũng sẽ tích cực chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị tích cực hỗ trợ người dân trong công tác liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn với nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trườngĐồng thời, tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh, phát triển dịch vụ du lịch và quản lý kinh tế, xã hội.

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV đã đề ra, Huyện ủy Quảng Điền xác định tổ chức Đảng, đảng viên có vai trò quan trọng hàng đầu. Theo đó, Huyện ủy Quảng Điền sẽ chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường tiếp xúc cơ sở, triển khai quán triệt nội dung Nghị quyết đi vào cuộc sống, thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời những đề xuất kiến nghị của nhân dân; Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát dân, vì dân; tạo điều kiện cho đảng viên, Nhân dân và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia giám sát hoạt động của tổ chức Đảng và Nhà nước, tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, dân vận, phòng chống tham nhũng... Bên cạnh đó, Huyện ủy Quảng Điền sẽ làm tốt công tác triển khai, quán triệt các nội dung Nghị quyết của cấp trên, thường xuyên chỉ đạo các tổ chức Đảng, đảng viên nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; giải quyết kịp thời những kiến nghị của Nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, để nhân dân chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong nhiệm kỳ mới, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trước mắt là góp phần tích cực trong việc xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

 
 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 103.446
Truy cập hiện tại 19