Tìm kiếm tin tức
Lần đầu tiên học sinh Thừa Thiên được nhận danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường” do Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng
Ngày cập nhật 21/08/2020

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa ký ban hành quyết định 2111 /QĐ-UBND ngày 18/08/2020 về việc tặng Bằng chứng nhận cho 367 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường” tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019-2020.

367 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường” đợt này có 37 học sinh thuộc khối Trung học phổ thông, 130 học sinh khối Trung học cơ sở; 200 học sinh khối tiểu học.

Đây là những học sinh có nhiều đóng góp trong công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các phong trào học sinh do cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương phát động; thực hiện nhiều việc làm trong phong trào “Người tốt việc tốt”; Có hoàn cảnh khó khăn hoặc có khiếm khuyết về thể chất nhưng biết vượt qua để học tập tốt; Đạt giải cao trong các kỳ thi, cuộc thi về chuyên môn, thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được ứng dụng vào thực tế mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội. Là những tấm gương sáng về năng lực, phẩm chất và tất cả các hoạt động để học sinh toàn trường noi theo.

Mức thưởng đối với mỗi học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường” là 1.000.000 đồng. Kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo và nguồn huy động hợp pháp khác.

Theo dự kiến thì học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn tỉnh” sẽ được tuyên dương tại Quốc Tử Giám Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế; việc tuyên dương được kết hợp với các hoạt động giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh đối với cộng đồng, địa phương và đất nước.

 
 
 
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm:
Nguồn: https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 103.453
Truy cập hiện tại 18