Tìm kiếm tin tức
HĐND xã Quảng Thành khai mạc kỳ họp thứ 6- HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021
Ngày cập nhật 02/07/2018
Đ/c Đào Lý- HUV - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu khai mạc kỳ họp

Sáng ngày 29/6/2018, HĐND xã Quảng Thành khai mạc kỳ họp lần thứ 6- HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021. Tham dự kỳ họp có ông Quách Nhơn- Phó chủ tịch HĐND huyện Quảng Điền; Thường trực Đảng ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMT TQVN xã, các ban ngành đoàn thể xã, hiệu trưởng các trường, trưởng thôn và 25/25 đại biểu HĐND xã.

 

Tại kỳ họp, đã thông qua các báo cáo như: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và những giải pháp điều hành dự toán 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo tổng quyết toán ngân sách xã năm 2017; báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; thông báo của  MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và 02 báo cáo của Ban pháp chế và Ban kinh tế - xã hội HĐND xã.

Bà Nguyễn Thị Dạ Thảo- UVTV- PCT UBND xã báo cáo giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 5- HĐND xã khóa XI

Theo báo cáo của UBND xã, trong 6 tháng đầu năm UBND xã và các ban, ngành, đoàn thể xã đã chỉ đạo 2 HTX hoàn thành cơ bản kế hoạch vụ đông xuân 2017- 2018 đảm bảo khung lịch thời vụ, với tổng diện tích 549 ha, đạt 100% kế hoạch; năng suất bình quân đạt trên 75 tạ/ha, sản lượng 4.117 tấn, đạt 55,79% kế hoạch cả năm, tăng 4,39 tạ/ha và sản lượng 234 tấn so với cùng kỳ năm trước. Đã triển khai mở rộng diện tích trồng rau ở khu vực Thế Lại thêm 0,5 ha, nâng tổng diện tích 31,2ha, nhờ vậy đến nay 100% diện tích chuyên sản xuất rau an toàn đã tạo việc làm và thu nhập tại chổ cho một bộ phận nhân dân. Chăn nuôi ngày càng dduwwjc quan tâm, đến nay tổng đàn trâu bò khoảng 246 con, tăng 14,4%; đàn lợn 1.920 con, giảm 25,2% gia cầm 24.675 con, tăng 25,9%. Nuôi trồng thủy sản được quan tâm phát triển theo hướng bền vững an toàn và hiệu quả.

Nhiệm vụ văn hóa xã hội ngày càng được quan tâm, các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết tốt; công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp đạt trên 98%; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai thực hiện tốt không để dịch bệnh xảy ra; các hoạt động văn hóa văn nghệ- thể dục thể thao tiếp tục có bước phát triển, phục vụ nhu cầu của người dân; quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Quách Nhơn- Phó chủ tịch HĐND huyện Quảng Điền đã biểu dương những kết quả xã đã đạt được về các lĩnh vực KT-XH-QPAN trong 6 tháng đầu năm 2018 và đánh giá cao kết quả công tác chuẩn bị tốt cho kỳ họp thành công,  đồng thời, đề nghị xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH-QPAN 6 tháng cuối năm 2018  và tập trung giải quyết những tồn tại mà các đại biểu đã thảo luận và chất vấn tại Kỳ họp. Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND xã về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong 6 tháng cuối năm 2018.

Với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu đã thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp về các nội dung như: Công tác quản lý môi trường trong chăn nuôi (chăn nuôi bò lứa, lợn trong khu dân cư và tình hình chăn nuôi vịt đàn đóng không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường...), công tác quản lý đất đai, duy tu bão dưỡng các công trình trên địa bàn xã...

Cũng tại kỳ họp các đại biểu đã nghe Ông Đào Trọng Thành -  Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã phát biểu làm rõ hơn một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời tiếp thu và giải trình, làm rõ những ý kiến của cử tri và các đại biểu HĐND xã tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành biểu quyết, thông qua các nghị quyết quan trọng của kỳ họp gồm: Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách xã năm 2017; nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018; nghị quyết giải quyết các phản ánh, kiến nghị, đề xuất của cử tri tại kỳ họp lần thứ 5-HĐND xã khóa XI và nghị quyết giám sát chuyên đề về " Tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các mô hình phát triển sản xuất theo chương trình mục tiêu quốc gia và các tổ chức khác hổ trợ trên địa bàn".

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6- HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Thao Nguyen
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 56.292
Truy cập hiện tại 4