Tìm kiếm tin tức
Đang hưởng TCTN có việc làm có được bảo lưu để lần sau hưởng tiếp
Ngày cập nhật 17/09/2020

Theo quy định hiện hành, trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) mà có việc làm thì phải dừng hưởng TCTN. Vậy, khi chưa hưởng hết chế độ trợ cấp đối với thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có được bảo lưu để hưởng cho những lần sau hay không? Mời Quý thành viên cùng theo dõi bài viết sau. 

1. Khi nào người lao động được xác định là có việc làm? 

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP thì người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật; 

- Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm; 

- Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh; 

- Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

2.Trường hợp có việc làm bị chấm dứt hưởng TCTN thì người lao động có được bảo lưu thời gian chưa hưởng? 

Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định: 

Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trừ trường hợp người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điểm b, c, h khoản 1 Điều này nhưng không thực hiện thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và trừ những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu trong quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).” 

Căn cứ theo quy định này, việc xác định người lao động chấm dứt hưởng TCTN khi có việc làm có được bảo lưu thời gian chưa hưởng TCTN cho lần hưởng tiếp theo hay không sẽ được xác định như sau: 

- Trường hợp người lao động đang hưởng TCTN và đã thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm để chấm dứt hưởng TCTN thì thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận TCTN được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN cho lần hưởng TCTN tiếp theo. 

- Trường hợp người lao động có việc làm nhưng không thực hiện việc thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm thì đồng thời với việc bị xử phạt hành chính, chấm dứt hưởng TCTN, người lao động không được bảo lưu thời gian đã đóng nhưng chưa được hưởng TCTN.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 39 Nghị định 28/2020/NĐ-CP thì người đang hưởng TCTN không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm khi có việc làm sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng – 2 triệu đồng. Ngoài ra, còn bị buộc nộp lại cho tổ chức bảo hiểm xã hội số tiền TCTN đã nhận.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 61/2020/NĐ-CP;

Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Theo nguồn: https://thuvienphapluat.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 103.431
Truy cập hiện tại 19