Tìm kiếm tin tức
Kỳ họp lần thứ 9, khoá XI, HĐND xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 26/12/2019
Toàn cảnh kỳ họp

Ngày 25/12/2019, HĐND xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền đã tổ chức Kỳ họp thứ 9 - HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, ông Đào Trọng Thành, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã.

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của UBND xã cho thấy: bên cạnh những thuận lợi cơ bản nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn như: tình hình thời tiết diễn biến khá phức tạp, biến động của giá cả thị trường, dịch tả lợn Châu Phi, dịch bệnh thủy sản...đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song, được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện và các ban ngành cấp huyện; sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự điều hành nhạy bén của UBND xã trong năm 2019  ước thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2019 đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng theo hướng tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 8,03%. Trong đó: Nông, ngư nghiệp tăng 0,68%; Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 9,5%; Dịch vụ và thương mại tăng 10,7%.  Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục có chuyển biến tích cực, tỷ trọng giá trị sản xuất Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng là 35,22%; Dịch vụ - thương mại là 43,82%; nông - ngư nghiệp còn 20,96 %. Cơ cấu lao động đang chuyển dần từ nông - ngư nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ - thương mại. Nhìn chung năm 2019 là một năm cơ bản được mùa, năng suất lúa đạt cao (70,75 tạ/ha). Cây rau ổn định diện tích 31,2 ha, được tổ chức sản xuất theo quy trình VietGap và ứng dụng các công nghệ nên đã cho giá trị sản xuất 450triệu đồng/ha; giá trị sản lượng bình quân bình quân trên ha canh tác ngành trồng trọt đạt trên 107 triệu đồng/ha. Chăn nuôi về cơ bản chăn nuôi từng bước phục hồi và phát triển, các mô hình sản xuất của chương trình 30a giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đem lại hiệu quả. Dịch vụ tiếp tục phát triển đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng có bước phát triển khá. Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm qua được triển khai tích cực đến nay Quảng Thành cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Tổng mức đầu tư xã hội đạt 40 tỷ đồng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư tạo nên bộ mặt của nông thôn ngày càng khởi sắc. Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng có bước phát triển nhanh, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là một chương trình trọng điểm nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, góp phần thành công nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Thu ngân sách trên 7 tỷ đồng đạt chỉ tiêu đề ra. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn tiếp tục được nâng lên. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"  tiếp tục được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các lễ hội truyền thống được phát huy. Các vấn đề an sinh xã hội và chính sách xã hội được giải quyết khá tốt, đời sống của nhân dân được cải thiện, hộ nghèo giảm. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được quan tâm. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được chú trọng. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đó là: Tốc độ phát triển kinh tế khá nhưng thiếu tính bền vững. Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp chưa có bước đột phá. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt còn hạn chế, tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở  lên không đạt, nhất là cán bộ, đảng viên vi phạm có chiều hướng gia tăng. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội có mặt chưa vững chắc, vẫn còn tiềm ẩn dễ gây mất ổn định, công tác nắm tình hình ở cơ sở còn chậm, công tác quản lý nguồn thanh niên nhập ngũ hàng năm còn thiếu chặt chẽ. Năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền một số mặt vẫn còn hạn chế.

Những tồn tại, hạn chế trên do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Ngoài những nguyên nhân khách quan khó khăn chung, nguyên nhân chủ quan đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể có mặt còn hạn chế. Năng lực điều hành quản lý nhà nước có mặt chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác tham mưu còn thiếu chủ động, công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm tiến hành còn chậm. Chưa huy động tốt nguồn lực trong nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Công tác tổ chức tập hợp và vận động nhân dân có mặt còn hạn chế.

Năm 2020, UBND xã cũng đã đề ra mục tiêu đó là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế  gắn với tiếp tục tập trung, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các hướng đột phá. Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ trọng phát triển văn hoá, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành và thực thi công vụ. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Từng bước xây dựng xã Quảng Thành đạt xã Nông thôn mới nâng cao. Các chỉ tiêu chủ yếu đó là:

1. Thu nhập bình quân đầu người:  40 triệu đồng.

2. Thu ngân sách trên địa bàn: 7,5 tỷ đồng.

3. Tổng vốn đầu tư xã hội:  40 tỷ đồng.

4. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1-1,1%

5. Tỷ lệ hộ nghèo giảm: 1,5%.

6. Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 60%

7. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng: 10%.

8. Xuất khẩu lao động: 15 người

9. Xây dựng trường THCS Đặng Tất đạt chuẩn Quốc gia

Tại kỳ họp, HĐND xã cũng đã bầu bổ sung Uỷ viên UBND xã đối với ông Vương Hưng Long, Trưởng Công an xã. Kỳ họp đã thông qua các báo cáo của HĐND xã, các Ban của HĐND xã, các dự thảo Nghị quyết của UBND và HĐND xã. Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, đóng góp vào các báo cáo, đưa ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đình Khánh, Phó Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020 là rất nặng nề, song những thành quả đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt xã đã hoàn thành các hồ sơ đề nghị cấp trên xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2020, đây là niềm phấn khởi, niềm vinh dự, niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân xã nhà, là động lực to lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đồng thời là năm có nhiều sự kiện kỷ niệm trọng đại của đất nước và là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI và tiến tới Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Vì vậy, sau kỳ họp này, UBND xã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tới các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ xã đến thôn. Trên tinh thần đổi mới, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào những nhiệm vụ: Phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - du lịch, xây dựng nông thôn mới nâng cao, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; quan tâm hơn nữa công tác giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lưọng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Đặc biệt phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hạn chế đến mức thấp nhất các tai, tệ nạn xã hội trên địa bàn, đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp – sáng; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị./.

 

Văn Đê
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 108.308
Truy cập hiện tại 10