Tìm kiếm tin tức
Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Ngày cập nhật 11/01/2021

Ngày 06 tháng 01 năm 2021 UBND xã Quảng Thành đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Tập tin đính kèm:
Kim Chi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.312
Truy cập hiện tại 12