Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN CHI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG THÁNG 1.2021
Ngày cập nhật 08/01/2021

Trong thời gian qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện huyện, UBND xã tổ chức chi trả chế độ hàng tháng cho đối tượng BTXH vào các ngày 07-09 hàng tháng.

Tuy nhiên, nguồn kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong tháng 1 năm 2021 trên địa bàn huyện chưa được cấp kinh phí. UBND xã Quảng Thành thông báo cho các đối tượng đang nhận trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn xã được biết về thời gian chi trả đuợc lùi lại, sau khi có kinh phí , UBND xã có thông báo cụ thể thời gian để chi trả kịp thời cho các đối tượng.

 

UBND xã Quảng Thành ngày 07/01/2021 ban hành Thông báo số 01 về việc lùi thời gian chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tháng 1 năm 2021

Nội dung chi tiết có trong tiệp đính kèm

Tập tin đính kèm:
Ngô Thị Tâm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.304
Truy cập hiện tại 12