Tìm kiếm tin tức
Lịch tiếp công dân định kỳ tại Phòng tiếp công dân của PhòngLao động - Thương binh và Xã hội huyện năm 2021.
Ngày cập nhật 08/01/2021

Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2013, Nghịđịnh số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một sốđiều của Luật tiếp công dân; Quyếtđịnh số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh; Quyếtđịnh số 05/2016/QĐ/-UBND ngày 23/9/2016 của UBND huyện Quảng Điền về việc ban hành nội quy tiếp công dân của UBND huyện và Công văn số 783/UBND ngày 13/10/2016 của UBND huyện Quảng Điền về việc thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyếtđơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

          Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tại phòng tiếp công dân của Phòng năm 2021 cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân định kỳ tại Phòng tiếp công dân của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện được bố trí vào thứ ba hàng tuần, trong trường hợp trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Thời gian: Buổi sáng: Từ 08h00 đến 11h00

                  Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30

Địa điểm: Tại phòng Tiếp công dân của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Hội trường củaPhòng), 114 Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

 

 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tại phòng tiếp công dân của Phòng năm 2021 theo Thông báo số 03 ngày 06/01/2021

Nội dung chi tiết có trong tập tin đính kèm

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Thúy Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.307
Truy cập hiện tại 14