Tìm kiếm tin tức
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tại phòng tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã năm 2021
Ngày cập nhật 11/01/2021

Ngày 06 tháng 01 năm 2021 UBND xã Quảng Thành ban hành Thông báo số 01/TB-UBND về lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã năm 2021.

Tập tin đính kèm:
Kim Chi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.281
Truy cập hiện tại 15