Tìm kiếm tin tức
Chuyên mục thủ tục hành chính
Ngày 05/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND Công bố 14 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,...
Ngày 30/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC) trong Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 137/QĐ-UBND phê duyệt công bố 01 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể, 01 thủ tục hành chính...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 14/QĐ-UBND phê duyệt công bố 02 TTHC trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 phê duyệt công bố 26 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: Lĩnh vực Lữ hành (18 TTHC): Thủ...
Sáng 24/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3247/QĐ-UBND công bố 02 Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể, 02 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm...
Chiều 22/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3226/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục 21 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. Theo đó, 21...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 về việc Công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Theo đó, 16 thủ...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 về việc phê chuẩn công bố 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, 05...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 103.452
Truy cập hiện tại 17