Tìm kiếm tin tức
Chuyên mục thủ tục hành chính
Ngày 31/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc Công bố 111 TTHC được chuẩn hóa, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.   Theo đó, Danh mục thủ tục...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 phê duyệt Công bố 16 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 02 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 14/7/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1712/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp...
Ngày ngày  14 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1713/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết...
Ngày  14 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của...
Ngày 01 tháng 7  năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1581/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đưa vào tiếp...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 67.458
Truy cập hiện tại 12