Tìm kiếm tin tức
Công bố 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày cập nhật 16/11/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2791/QĐ_UBND ngày 02/11/2020 Công bố 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Theo đó, 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế là Thủ tục "Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất".

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 11/4/2020 của UBND tỉnh về công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 87.744
Truy cập hiện tại 8