Tìm kiếm tin tức
Chuyên mục thủ tục hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết đính số 993/QĐ-UBND Công bố 06 TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường....
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 992/QĐ-UBND Công bố 05 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có biển, áp dụng trên địa...
Ngày 20/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 871/QĐ-UBND công bố 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, 06 TTHC sửa đổi, bổ sung và 02 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong Lĩnh vực Cấp, quản lý Căn cước công dân (05 TTHC); Đăng ký, quản lý con dấu (05 TTHC); Quản lý...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 phê duyệt Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cụ thể: Danh...
Ngày 03/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 717/QĐ-UBND Công bố 04 danh mục TTHC mới ban hành, 04 danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và 07 danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 621/QĐ-UBND về việc Công bố 09 thủ tục hành chính (TTHC) (trong đó: cấp tỉnh có 05 TTHC, cấp huyện có 01 TTHC, cấp xã có 03 TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi...

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 về việc Công bố 07 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:

Lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (01 TTHC): Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên Sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ bảo hiểm y tế.

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (06 TTHC): Giải quyết hưởng chế độ tử tuất; Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần; Giải quyết hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã; Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích; Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg; Quyết định số 613/QĐ-TTg; Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ (Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành).

 
 
 
 
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 về việc Công bố 01 Danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục vào Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể, 01...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 về việc công bố 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 113.825
Truy cập hiện tại 2