Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Thực hiện Công văn số 974/UBND ngày 20/7/2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc thực hiện báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2020. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành báo cáo kết...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thành tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ: ngày 24/6/2020 đến ngày 23/7/2020 như sau: Nội dung chi...
Chiều ngày 18 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đề xuất các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Tham...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 67.434
Truy cập hiện tại 13