Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Kết quả thực hiện hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2020
Ngày cập nhật 10/09/2020

Thực hiện công văn số 1328/KSBT-TTGDSK ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ quan đơn vị đợt 02 năm 2020. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2020 cụ thể như sau:

Tập tin đính kèm:
Diệu Hồng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.311
Truy cập hiện tại 11