Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 9, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2020
Ngày cập nhật 03/11/2020

Để đánh giá một số tình hình trong tháng 9, triển khai chương trình công tác trong tháng 10 năm 2020. UBND xã báo cáo một số kết quả đạt được, cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Diệu Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 87.710
Truy cập hiện tại 4