Tìm kiếm tin tức
Báo cáo tổng kết Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
Ngày cập nhật 03/11/2020

Nhằm đánh giá một số kết quả đạt được về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016-2020, đề ra kế hoạch giai đoạn 2021-2025. UBND xã Báo cáo cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Diệu Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 87.712
Truy cập hiện tại 4