Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Rà soát quy hoạch phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020 của xã Quảng Thành
Ngày cập nhật 03/11/2020

Thực hiện Công văn số 180/PVHTT ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Phòng Văn hóa và thông tin huyện Quảng Điền về việc báo cáo rà soát thực hiện quy hoạch thể dục, thể thao và hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao đến năm 2020. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành báo cáo kết quả rà soát quy hoạch phát triển thể dục thể thao đến năm 2020 cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 87.704
Truy cập hiện tại 3