Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nƣớc trên địa bàn xã 9 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 03/11/2020
Căn cứ Báo cáo số 181/BC-PVHTT ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Điền. UBND xã Quảng Thành báo cáo kết quả triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã 9 tháng đầu năm 2020, cụ thể như sau:
Nội dung chi tiết có trong tập tin đính kèm:
Tập tin đính kèm:
Diệu Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 87.705
Truy cập hiện tại 3