Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2020
Ngày cập nhật 27/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2020 của UBND xã Quảng Thành về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2020 . UBND xã Quảng Thành báo cáo tình hình triển khai thực hiện trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Thu Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.274
Truy cập hiện tại 14