Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Tổng kết cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020
Ngày cập nhật 01/12/2020

Thực hiện Công văn số 1644/UBND ngày 05  tháng  11  năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về Tổng kết cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành báo cáo quá trình thực hiện cuộc vận động cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Diệu Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.275
Truy cập hiện tại 14