Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2020, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Ngày cập nhật 02/12/2020

Thực hiện Công văn số 248 /PVHTT ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Phòng Văn hóa và thông tin huyện Quảng Điền về việc báo cáo tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành báo cáo kết quả thực hiện công tác thể dục thể thao năm 2020 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Diệu Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.269
Truy cập hiện tại 13