Tìm kiếm tin tức
Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 11/01/2021

Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như sau:

Nội dung chi tiết có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.280
Truy cập hiện tại 15