Tìm kiếm tin tức
Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Ngày cập nhật 11/01/2021

Thực hiện Công văn số 44/TP, ngày 23/11/2020 của Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền về việc thực hiện đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tư pháp quy định. UBND xã Quảng Thành báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.282
Truy cập hiện tại 15