Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
12 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
29/2018/QH1415/11/201801/07/2020xLuật bảo vệ bí mật nhà nước
2581/QÐ-UBND05/11/201805/11/2018xQUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2581/QÐ-UBND05/11/201805/11/2018xQUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
49/KH-UBND25/09/201825/09/2018xRà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng dụng cho giai đoạn 2016-2020
24/2018/QH1412/06/201801/01/2019xLuật An ninh mạng
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 87.708
Truy cập hiện tại 3