Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
16 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
S? 154/ND-CP31/12/202001/01/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
S? 137/NÐ-CP27/11/202011/01/2020xNGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO
S? 130/NÐ-CP30/10/202020/12/2020xNGHỊ ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
S? 04/TT-BTP28/05/202016/07/2020xTHÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỘ TỊCH VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2015/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH
29/2018/QH1415/11/201801/07/2020xLuật bảo vệ bí mật nhà nước
Số văn bản /trang  
Trang:[1]234
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 103.425
Truy cập hiện tại 18