Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của huyện Quảng Điền. Ủy ban nhân dân xã...
Ngày 23/4, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3388/UBND-GD về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, quy định cụ thể các lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động và các lĩnh vực được phép hoạt động có...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thành tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ: ngày 24/3/2020 đến ngày 23/4/2020...
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 16/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QQĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị....
Tại cuộc họp giao ban sáng nay (12/4), Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, ít nhất cho đến ngày 15/4, việc triển khai các biện pháp cấp bách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg phải tiếp tục được thực hiện nghiêm, tuyệt đối không lơi lỏng, chủ quan,...
Tại cuộc họp giao ban trực tuyến sáng nay (11/4), Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19, yêu cầu các sở ngành, địa phương triển khai thực hiện ngay...
Nhằm thực hiện nghiêm việc giám sát dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, tại cuộc họp giao ban trực tuyến sáng nay (06/4), Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo, việc quản lý công dân từ các tỉnh thành về Huế trong thời điểm này...
Trước nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng đang ở mức rất cao, tại cuộc họp Ban chỉ đạo sáng nay (05/04), Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị, cần tăng cường việc giám sát dịch tễ chặt chẽ đối với công dân từ các địa phương khác đến tạm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 56.291
Truy cập hiện tại 4