Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
       Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04/12/2019 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn xã Quảng Thành. Công...
   
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thành báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC Qúy II, phương hướng nhiệm vụ Qúy III năm 2019 như sau:      Nội...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thành báo cáo công tác kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 trên địa bàn xã Quảng Thành như sau:      Nội...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 18