Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị
Ngày cập nhật 22/04/2020

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 16/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QQĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị.

Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành Báo cáo kết quả 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW,  ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X)  về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quyết định 143-QĐ/TU, ngày 21/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 85-QĐ/HU, ngày 25/11/2010 của huyện ủy Quảng Điền về Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị, cụ thể như sau:

Chi tiết có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Diệu Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.327
Truy cập hiện tại 16