Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THÁNG 4 NĂM 2020
Ngày cập nhật 23/04/2020

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thành tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ: ngày 24/3/2020 đến ngày 23/4/2020 như sau:

    Nội dung chi tiết của Báo cáo có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Diệu Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 96.322
Truy cập hiện tại 14