Tìm kiếm tin tức
Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
Ngày cập nhật 09/09/2020

Đó là chủ đề của tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020 diễn ra từ ngày 01/10 - 31/10/2020 theo kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh.

Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020, tập trung vào các nội dung, gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; những thuận lợi và thách thức khi đất nước bước vào giai đoạn già hóa dân số, nhiệm vụ trọng tâm của công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay. Phát huy vai trò người cao tuổi, cán bộ Hội người cao tuổi các cấp tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 Động viên người cao tuổi có sức khỏe, có điều kiện tham gia phát triển sản xuất kinh doanh tạo việc làm, tăng thu nhập góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Biểu dương, khen thưởng người cao tuổi tiêu biểu, người cao tuổi có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng"; cán bộ Hội người cao tuổi tiêu biểu năm 2020. Rà soát nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người cao tuổi nghèo, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi khuyết tật (đặc biệt nặng thường xuyên ốm đau dài ngày) để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Tổ chức vận động các nguồn lực chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Đẩy mạnh thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của người cao tuổi ở cơ sở....

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảngchính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng và người cao tuổi về những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.  Huy động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất và tinh thần. Động viên cán bộ Hội người cao tuổi các cấp và người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”.

https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 113.880
Truy cập hiện tại 10