Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO CÔNG TÁC KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TTHC NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUẢNG THÀNH
Ngày cập nhật 11/06/2019

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thành báo cáo công tác kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 trên địa bàn xã Quảng Thành như sau:

     Nội dung chi tiết của Báo cáo có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 56.305
Truy cập hiện tại 5