Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC QUÝ II, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2019
Ngày cập nhật 18/06/2019

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thành báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC Qúy II, phương hướng nhiệm vụ Qúy III năm 2019 như sau:

     Nội dung chi tiết của Báo cáo có trong tập tin đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 56.279
Truy cập hiện tại 3