Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030. Cụ...
Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030. Cụ...
Thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; đồng thời để triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp...
Ngày 15/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã có Thông báo số 176/TB-BCD về một số biện pháp kiểm soát công dân về từ vùng có dịch. Theo đó công dân đi từ thành phố Đà Nẵng và...
Sáng 09/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 8158/UBND-GT về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo An toàn giao thông cho trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh.
Theo số liệu báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh năm học 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh chỉ có 97,91% HSSV tham gia BHYT. Để thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh...
Đó là chủ đề của tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020 diễn ra từ ngày 01/10 - 31/10/2020 theo kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 113.881
Truy cập hiện tại 10