Tìm kiếm tin tức
LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY XÃ
Ngày cập nhật 07/08/2020

                                                                     

                                                             NGUYỄN THỊ DẠ THẢO

                                                                           BÍ THƯ                               

                                                        Email: ntdthao.quangthanh@thuathienhue.gov.vn

                                                                            SĐT: 0906 595 145

                                                                                       

              TRƯƠNG VĂN TƯỜNG                                                                                  NGUYỄN VĂN KHOA

          PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC                                                                                  PHÓ BÍ THƯ 

Email: tvtuong.quangthanh@thuathienhue.gov.vn          Email: nvkhoa.quangthanh@thuathienhue.gov.vn

                SĐT: 0385 361 214                                                                                                     SĐT: 0978 526 592      
Diệu Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 113.859
Truy cập hiện tại 10