Tìm kiếm tin tức
LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
Ngày cập nhật 07/08/2020

NGUYỄN THỊ DẠ THẢO
CHỦ TỊCH
Email: ntdthao.quangthanh@thuathienhue.gov.vn
 SĐT: 0906 595 145
 
 
 
NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH
PHÓ CHỦ TỊCH
Email: ndkhanh.quangthanh@thuathienhue.gov.vn
SĐT: 0388 034 642
 
Diệu Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 113.863
Truy cập hiện tại 10