Tìm kiếm tin tức
LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Ngày cập nhật 07/08/2020

NGUYỄN VĂN KHOA
CHỦ TỊCH
Email: nvkhoa.quangthanh@thuathienhue.gov.vn
SĐT: 0978 526 592
 
 
 
ĐÀO XUÂN CƯỜNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Email: dxcuong.quangthanh@thuathienhue.gov.vn
SĐT: 0383 191 308
 
 
 
PHAN THỊ MY MY
PHÓ CHỦ TỊCH
Email: ptmmy.quangthanh@thuathienhue.gov.vn
SĐT: 0906 494 909
 
 
 
NGUYỄN NGỌC CẢNH SƠN
ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN
Email: nncson.quangthanh@thuathienhue.gov.vn
SĐT: 0905 933 663
 
 
 
VƯƠNG HƯNG LONG
ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN
Email: vhlong.quangthanh@thuathienhue.gov.vn
SĐT: 0914 303 659
 

 

Diệu Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 113.868
Truy cập hiện tại 12