Tìm kiếm tin tức
GIỚI THIỆU TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN XÃ QUẢNG THÀNH
Ngày cập nhật 21/08/2020

I. Đảng ủy xã

1. Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Thị Dạ Thảo

2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã

Trương Văn Tường

3. Phó Bí thư Đảng ủy xã

Nguyễn Văn Khoa

4. Văn phòng Đảng ủy xã

Nguyễn Thị Thiên Kim- Phụ trách Văn phòng Đảng ủy

Lê Thị Ngọc Giàu- Phụ trách Tổ chức Đảng ủy

II. Thường trực Hội đồng nhân dân xã

1. Chủ tịch HĐND xã

Nguyễn Thị Dạ Thảo

2. Phó Chủ tịch HĐND xã

Nguyễn Đình Khánh

III. Uỷ ban nhân dân xã

1. Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Văn Khoa

2. Phó Chủ tịch UBND xã

Đào Xuân Cường 

Phan Thị My My

3. Công an xã

- Trưởng Công an xã

Trung tá Vương Hưng Long

- Phó Trưởng Công an xã

Lê Văn Huấn

Châu Văn Đông

- Công An viên

Thượng úy Nguyễn Thế Hiệu

Thượng úy Hồ VĩnhThành

4. Ban chỉ huy Quân sự xã

- Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã

Nguyễn Ngọc Cảnh Sơn

- Phó Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã

Quách Tiến Thịnh

- B Trưởng cơ động

Trần Hữu Thân

5. Văn phòng UBND xã: 

Hồ Thị Kim Chi

Văn Đê

6. Kế toán UBND xã: 

Trần Thị Nhung

Phan Thị Thùy Trang

7. Địa chính xã:

Địa chính - Nông nghiệp - Môi trường

Trần Thị Cẩn Mỹ

Huỳnh Thanh Long

Địa chính - Xây dựng

Phan Cảnh Hải

8. Tư Pháp xã:

Trương Thị Thu Hiền

9. Văn hóa - Xã hội

- Văn hóa - Thông tin

Lê Thị Diệu Hồng

- Chính sách - Xã hội

Ngô Thị Tâm

IV. Mặt trận và các hội đoàn thể

1. Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Trương Văn Tường

2. Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã:

Đào Xuân Cường

Đào Phước Trường

3. Hội, đoàn thể:

3.1. Hội Cựu chiến binh

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

Lê Ngọc Thọ

Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

Phan Văn Hòa

3.2. Hội Nông Dân

Chủ tịch Hội Nông dân

Ngô Hợp

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

Đào Phước Trường

3.3. Hội Liên hiệp Phụ nữ

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Huỳnh Thị Kiều

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Văn Thị Mộng Tuyền

3.4. Đoàn TNCSHCM

Bí thư Xã Đoàn

Lê Phú Nhơn

Phó Bí thư Xã Đoàn

Quách Tiến Thịnh

 

Diệu Hồng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 113.824
Truy cập hiện tại 5