Tìm kiếm tin tức
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN NK 2016- 2021
Ngày cập nhật 05/04/2019

Quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2016 của UBND xã Quảng Thành, về quy đinh chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã, chủ tịch và các phó chủ tịch UBND, cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách, các thôn; đồng thời quy định chấp hành và điều hành giữa UBND xã và HĐND, công tác phối kết hợp giữa UBND và UBMT,  các đoàn thể, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 113.823
Truy cập hiện tại 5